OAZLO

Tổ chức vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chủ nhật - 22/08/2021 00:09 383 0
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong thời gian qua đã phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến lái xe vận chuyển hàng hóa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 2817/UBND-KT ngày 21/8/2021.
 
Van chuyen hang hoa

Các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Tại địa bàn giáp ranh các tỉnh, thực hiện kiểm soát đối với lái xe và người đi theo xe vận chuyển hàng hóa vào tỉnh thực hiện quét nhanh mã QR để xác minh thông tin về thời hạn của Giấy nhận diện phương tiện do ngành giao thông vận tải cấp và yêu cầu phòng chống dịch đối với người trên phương tiện.

Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (Giấy xét nghiệm Covid-19) theo quy định. Đối với xe không có Giấy nhận diện phương tiện, hoặc có nhưng hết thời hạn hoặc thông tin người trên xe không đúng thì thực hiện khai báo y tế.

Chốt kiểm soát đầu - cuối trên địa bàn, khu công nghiệp, khu kinh tế

UBND cấp huyện tổ chức các chốt kiểm soát vào - ra địa bàn huyện, thị xã, thành phố và các điểm kiểm soát tập trung tại khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu (chốt kiểm soát đầu - cuối), thực hiện kiểm soát đối với xe được cấp Giấy nhận diện phương tiện gắn mã QR và xe không có Giấy nhận diện phương tiện.

Theo đó, tại các chốt kiểm soát đầu - cuối thực hiện kiểm tra Giấy xét nghiệm Covid-19 của lái xe và người trên xe đảm bảo đúng quy định; thực hiện khai báo y tế đối với lái xe và người trên xe; ghi chép thông tin việc vận chuyển hàng hóa đến xã, phường, thị trấn (hoặc cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu) để thông báo đến UBND cấp xã (hoặc chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu) giám sát việc thực hiện quá trình giao, nhận hàng hóa.

UBND cấp xã tổ chức giám sát hoạt động giao, nhận hàng hóa trên địa bàn; phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu giám sát hoạt động giao, nhận hàng hóa tại các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Đối với kiểm soát xe từ địa bàn huyện, thị xã, thành phố (hoặc từ khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu) đi nơi khác và quay về, thì tại các chốt kiểm soát đầu - cuối thực hiện kiểm tra Giấy xét nghiệm Covid-19 của lái xe và người trên xe đảm bảo đúng quy định; thực hiện khai báo y tế đối với lái xe và người trên xe; ghi chép thông tin về nơi đến, số lượng người trên xe để kiểm soát số lượng người khi xe quay về.

Khi xe quay về, thực hiện kiểm soát tương tự như xe đi vào địa bàn huyện, thị xã, thành phố (hoặc khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu). Trường hợp xe quay về từ vùng dịch (khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), lái xe và người đi cùng xe phải thực hiện việc xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (kể cả khi Giấy xét nghiệm Covid-19 còn hiệu lực).

Tổ chức kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra - vào các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, kho bãi, cơ sở sản xuất và các nội dung khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2707/UBND- KGVX ngày 11/8/2021.

UBND cấp huyện công bố địa điểm tổ chức các chốt kiểm soát đầu - cuối tại địa bàn huyện, thị xã, thành phố, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và cách thức điều phối kiểm soát nhằm tránh gây ùn tắc giao thông.

Cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

Các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; hộ gia đình, tiểu thương... (cơ sở sản xuất) chịu trách nhiệm chính thực hiện các quy định về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, quy định 5K tại khu vực thuộc cơ sở sản xuất theo quy định của Bộ Y tế và cơ quan chức năng. Ký và thực hiện cam kết không vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Bố trí khu vực cách ly lái xe, người đi theo xe vận chuyển hàng hóa trong thời gian chờ xếp dỡ hàng hóa; đảm bảo không tiếp xúc với người tại điểm giao nhận hàng. Trường hợp không bố trí được khu vực cách ly thì lái xe và người đi theo xe không được rời khỏi xe trong thời gian chờ xếp dỡ hàng hóa.

Doanh nghiệp, đơn vị vận tải, lái xe, người đi theo xe vận chuyển hàng hóa

Ngoài các giấy tờ quy định theo Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn, lái xe và người đi theo xe (nếu có) phải mang theo: Đối với xe được cấp Giấy nhận diện phương tiện gắn mã QR phải in và dán Giấy nhận diện phương tiện trên kính xe theo quy định.

Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm. Riêng những người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 (liều cuối cùng phải được tiêm ít nhất 14 ngày) không nhất thiết phải có Giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính.

Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) bằng văn bản giấy hoặc điện tử do đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa tự phát hành và có các thông tin tối thiểu gồm: Tên đơn vị vận tải; biển kiểm soát xe; tên đơn vị hoặc người thuê vận tải; hành trình (điểm đầu, điểm cuối) theo quy định tại khoản 9, 11 Điều 9 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Xe chở tối đa 2 người (gồm lái xe và người đi theo xe).

Không dùng các loại xe vận chuyển hàng hóa để đưa người đi/về từ các địa phương. Người đi trên xe vận chuyển hàng hóa phải đi theo xe trong suốt hành trình; nghiêm cấm việc đổi người hoặc tăng/giảm số lượng người trên xe.

Lái xe và người đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng hóa đi ra từ vùng dịch (khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần (vào thời điểm trước khi đi và khi quay về). Đồng thời, thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn nơi sinh sống về việc cá nhân mình về từ vùng dịch. Khi có hàng hóa cần vận chuyển thì người lái xe được thực hiện vận chuyển nhưng phải đảm bảo quy định tại điểm a, b, c Mục 4 văn bản này.

Trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch, nếu chủ doanh nghiệp, đơn vị vận tải... thực hiện không đúng quy định thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Một số nội dung khác

Việc kiểm soát xe siêu trường, siêu trọng: Sở Giao thông vận tải phối hợp thông báo cho Công an tỉnh về việc cơ quan chức năng cấp phép vận chuyển xe siêu trường, siêu trọng và thời gian đi qua địa bàn tỉnh. Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng hộ tống đoàn đi qua địa bàn tỉnh, thực hiện việc quá cảnh, dừng, đỗ trên tuyến đã xác định để tránh tiếp xúc với người dân trên tuyến đi qua.

Việc dừng, đỗ: Xe quá cảnh chỉ được dừng, đỗ tại Cây xăng Phú Lợi (Quốc lộ 14, ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước).

Việc xử lý xe được cấp Giấy nhận diện phương tiện gắn mã QR vi phạm:

Trường hợp lực lượng chức năng phát hiện lái xe, người đi theo xe vận chuyển hàng hóa được cấp Giấy nhận diện phương tiện gán mã QR vi phạm một trong các nội dung sau: Không có Giấy xét nghiệm Covid-19 theo quy định hoặc Giấy xét nghiệm hết hạn; hết thời hạn ghi trên Giấy nhận diện phương tiện; phương tiện hoạt động không đúng hành trình đăng ký; đơn vị vận tải khai báo thông tin không trung thực, thông tin về yêu cầu phòng chống dịch của người trên xe không đúng quy định.

Cách thức xử lý: Lực lượng chức năng xử lý vi phạm về phòng dịch theo quy định (nếu có); đồng thời tiến hành kiểm tra lái xe, người đi theo xe như đối với xe không có Giấy nhận diện phương tiện.

Khi kiểm tra đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19 thì cho xe vận chuyển hàng hóa được lưu thông; đồng thời lập biên bản gửi về Sở Giao thông vận tải để hủy Giấy nhận diện phương tiện gán mã QR hoặc chuyển đến Sở Giao thông vận tải địa phương đã cấp để thực hiện việc hủy.

Trường hợp phát hiện lái xe hoặc người đi theo xe dương tính với SARS-CoV-2 thì thông báo cho cơ quan y tế địa phương để có biện pháp kiểm soát y tế theo quy định./.

Tác giả: Cổng TTĐT Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

SSKDT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây