1022
Tai nguyen hoc truc tuyen

Diễn biến dịch tễ

20h20 ngày 26/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 20h20 ngày 26/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.629:
+1 ca Đồng Xoài (tạm trú phường Tân Xuân, đi về từ TP.HCM, test nhanh dương tính tại Phòng khám đa khoa Thảo Tiên);
+1 ca Phú Riềng (là tài xế về từ TP.HCM, test nhanh dương tính).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 268, Phước Long 38, Lộc Ninh 111, Bình Long 22, Đồng Xoài 130, Bù Gia Mập 65, Hớn Quản 59, Đồng Phú 161, Bù Đăng 196, Bù Đốp 63, Phú Riềng 26, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

17h20 ngày 26/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 17h20 ngày 26/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.627:
+2 ca Đồng Xoài (1 ca địa chỉ: xã Tiến Hưng; 1 ca địa chỉ: phường Tân Phú, cùng là F1);

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 268, Phước Long 38, Lộc Ninh 111, Bình Long 22, Đồng Xoài 129, Bù Gia Mập 65, Hớn Quản 59, Đồng Phú 161, Bù Đăng 196, Bù Đốp 63, Phú Riềng 25, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

16h30 ngày 26/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 26/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.625:
+1 ca Chơn Thành (là tài xế từ TPHCM đến, test nhanh dương tính);
+1 ca Bù Đăng (địa chỉ: Sơn Lang, xã Phú Sơn, về từ Bệnh viện Chợ Rẫy).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 268, Phước Long 38, Lộc Ninh 111, Bình Long 22, Đồng Xoài 127(*), Bù Gia Mập 65, Hớn Quản 59, Đồng Phú 161, Bù Đăng 196, Bù Đốp 63, Phú Riềng 25, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).
(*)1 ca Đồng Xoài ở thông báo trước đó là tái dương tính.

09h30 ngày 26/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 09h30 ngày 26/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.624:
+4 ca Bù Đốp (1 ca địa chỉ: xã Hưng Phước; 2 ca địa chỉ: xã Thanh Hòa; 1 ca địa chỉ: xã Tân Tiến, cùng về từ Tp.HCM)

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 267, Phước Long 38, Lộc Ninh 111, Bình Long 22, Đồng Xoài 128, Bù Gia Mập 65, Hớn Quản 59, Đồng Phú 161, Bù Đăng 195, Bù Đốp 63, Phú Riềng 25, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

07h10 ngày 26/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 07h10 ngày 26/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.620:
+1 ca Bù Gia Mập (địa chỉ: Sơn Trung, xã Đức Hạnh, F1,đã được cách ly trước đó );
+1 ca Hớn Quản (địa chỉ: ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, về từ TP HCM);
+4 ca Đồng Xoài (1 ca địa chỉ: Tân Thành, test nhanh dương tính tại cầu Nha Bích; 1 ca địa chỉ: Tân Phú, test nhanh dương tính; 1 ca địa chỉ: Tiến Hưng, về từ Tp.HCM; 1 ca địa chỉ: Tân Bình, về từ Tp.HCM).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 267, Phước Long 38, Lộc Ninh 111, Bình Long 22, Đồng Xoài 128, Bù Gia Mập 65, Hớn Quản 59, Đồng Phú 161, Bù Đăng 195, Bù Đốp 59, Phú Riềng 25, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

01h10 ngày 26/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 01h10 ngày 26/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.614:
+2 ca Bù Gia Mập (cùng địa chỉ: Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, về từ Bình Dương);
+2 ca Hớn Quản (cùng địa chỉ: Công ty YouDe, khu công nghiệp Sikico, ấp 5, xã Đồng Nơ, về từ Bình Dương, đã tiêm 2 mũi vắc xin).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 267, Phước Long 38, Lộc Ninh 111, Bình Long 22, Đồng Xoài 124, Bù Gia Mập 64, Hớn Quản 58, Đồng Phú 161, Bù Đăng 195, Bù Đốp 59, Phú Riềng 25, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

21h00 ngày 25/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h00 ngày 25/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.610:
+1 ca Phú Riềng (là tài xế từ Bình Dương đến);
+7 ca Chơn Thành (3 ca cùng địa chỉ: Khu phố 8, thị trấn Chơn Thành, là F1; 1 ca địa chỉ: ấp 5, xã Minh Hưng, là F1; 1 ca địa chỉ: Tổ 8, ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm, là F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, đang dõi sức khoẻ tại nhà ngày; 1 ca địa chỉ: xã Thành Tâm, là tài xế; 1 ca là tài xế từ TPHCM đến, test nhanh dương tính).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 267, Phước Long 38, Lộc Ninh 111, Bình Long 22, Đồng Xoài 124, Bù Gia Mập 62, Hớn Quản 56, Đồng Phú 161, Bù Đăng 195, Bù Đốp 59, Phú Riềng 25, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

15h10 ngày 25/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h10 ngày 25/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.602:
+3 ca Hớn Quản (cùng địa chỉ: xã Thanh Bình, về từ TPHCM);
+1 ca Bù Đăng (địa chỉ: Bình Minh, về từ Bình Dương);

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 260, Phước Long 38, Lộc Ninh 111, Bình Long 22, Đồng Xoài 124, Bù Gia Mập 62, Hớn Quản 56, Đồng Phú 161, Bù Đăng 195, Bù Đốp 59, Phú Riềng 24, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

02h30 ngày 25/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h30 ngày 25/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.598:
+3 ca Bù Gia Mập (cùng địa chỉ: xã Đức Hạnh, về từ Bình Dương);
+1 ca Bù Đốp (địa chỉ: xã Thiện Hưng; là F1, đã được cách ly trước đó);
+2 ca Phú Riềng (cùng địa chỉ: Thôn 7, xã Long Hưng, đi về từ vùng dịch).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 260, Phước Long 38, Lộc Ninh 111, Bình Long 22, Đồng Xoài 124(*), Bù Gia Mập 62, Hớn Quản 53, Đồng Phú 161, Bù Đăng 194, Bù Đốp 59, Phú Riềng 24, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).
(*) Chuyển 1 ca về Đồng Phú

14h20 ngày 24/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 14h20 ngày 24/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.592:
+2 ca Phước Long (cùng địa chỉ: xã Phước Tín; 1 ca là nhân viên y tế, 1 ca về từ Bình Dương).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 260, Phước Long 38, Lộc Ninh 111, Bình Long 22, Đồng Xoài 125, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 53, Đồng Phú 160, Bù Đăng 194, Bù Đốp 58, Phú Riềng 22, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

06h00 ngày 24/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 06h00 ngày 24/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.590:
+2 ca Lộc Ninh (cùng địa chỉ: Ấp 7, xã Lộc Hòa, đi về từ Bình Dương);
+1 ca Phú Riềng (là tài xế từ Bình Dương, test nhanh dương tính).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 260, Phước Long 36, Lộc Ninh 111, Bình Long 22, Đồng Xoài 125, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 53, Đồng Phú 160, Bù Đăng 194, Bù Đốp 58, Phú Riềng 22, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

00h30 ngày 24/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 00h30 ngày 24/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.587:
+1 ca Bù Đốp (địa chỉ: Phước Tiến, xã Hưng Phước, đi về từ TP.Hồ Chí Minh).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 260, Phước Long 36, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 125, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 53, Đồng Phú 160, Bù Đăng 194, Bù Đốp 58, Phú Riềng 21, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

21h00 ngày 23/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h00 ngày 23/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.586:
+2 ca Chơn Thành (1 ca là tài xế đi từ Bình Dương, test nhanh dương tính; 1 ca là nhân viên Công ty Lyseng - KCN Minh Hưng, Chơn Thành, test nhanh dương tính).
+1 ca Phú Riềng (địa chỉ: xã Phú Riềng, là tài xế đi về từ TP.Hồ Chí Minh, test nhanh dương tính)

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 260, Phước Long 36, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 125, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 53, Đồng Phú 160, Bù Đăng 194, Bù Đốp 57, Phú Riềng 21, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

17h30 ngày 23/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 17h30 ngày 23/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.583:
+1 ca Hớn Quản (địa chỉ: Tổ 1, ấp 3, xã Đồng Nơ, về từ Bình Dương);
+1 ca Phước Long (về từ TPHCM, test nhanh dương tính);
+2 ca Đồng Xoài (1 ca là tài xế giao hàng từ Bình Dương, test dương tính tại phòng khám Thảo Tiên; 1 ca địa chỉ: xã Tân Phước, Đồng Phú, là F1);
+1 ca Chơn Thành (là người Bình Dương, đang ở Khu điều trị Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, là F1).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 258, Phước Long 36, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 125, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 53, Đồng Phú 160, Bù Đăng 194, Bù Đốp 57, Phú Riềng 20, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

07h40 ngày 23/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 07h40 ngày 23/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.578:
+1 ca Phú Riềng (địa chỉ: Phú Lợi, Phú Riềng, về từ vùng dịch, được Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm xét nghiệm RT-PCR).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 257, Phước Long 35, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 123, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 52, Đồng Phú 160, Bù Đăng 194, Bù Đốp 57, Phú Riềng 20, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

03h40 ngày 23/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 03h40 ngày 23/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.577:
+1 ca Bù Đốp (chăm sóc F0 tại Khu điều trị Covid-19 Trung tâm Y tế Bù Đốp, là F1);
+4 ca Đồng Phú (cùng địa chỉ: xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp, về từ TPHCM, test nhanh dương tính tại Chốt số 2 Đồng Phú);
+3 ca Hớn Quản (cùng địa chỉ: Tổ 1, ấp 3, xã Đồng Nơ, về từ Bình Dương);
+3 ca Đồng Xoài (cùng địa chỉ: Ấp 2, xã Tiến Hưng, là F1, cách ly trước đó).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 257, Phước Long 35, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 123, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 52, Đồng Phú 160, Bù Đăng 194, Bù Đốp 57, Phú Riềng 19, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

15h40 ngày 22/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h40 ngày 22/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.566:
+9 ca Đồng Phú (địa chỉ: xã Đồng Tâm, là F1, test nhanh dương tính).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 257, Phước Long 35, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 120, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 49, Đồng Phú 156, Bù Đăng 194, Bù Đốp 56, Phú Riềng 19, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

13h15 ngày 22/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h15 ngày 22/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.557:
+2 ca Bù Đăng (1 ca đi từ Bình Dương về Đắk Lắk qua chốt Phú Sơn - Bù Đăng, test nhanh dương tính; 1 ca địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Trung, từ TPHCM về, test nhanh dương tính tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 257, Phước Long 35, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 120, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 49, Đồng Phú 147, Bù Đăng 194, Bù Đốp 56, Phú Riềng 19, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

00h20 ngày 22/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 00h20 ngày 22/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.555:
+1 ca Bù Đăng (địa chỉ: Thôn 3, xã Đồng Nai, đi về từ Bình Dương, được cách ly trước đó).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 257, Phước Long 35, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 120, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 49, Đồng Phú 147, Bù Đăng 192, Bù Đốp 56, Phú Riềng 19, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

19h10 ngày 21/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h10 ngày 21/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.554:
+1 ca Phước Long (địa chỉ: phường Phước Bình, là F1, đã cách ly trước đó);
+1 ca Hớn Quản (địa chỉ: Tổ 5, ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình; là tài xế công ty gỗ tại Hớn Quản, test nhanh dương tính).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 256, Phước Long 35, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 121, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 49, Đồng Phú 147, Bù Đăng 191, Bù Đốp 56, Phú Riềng 19, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

18h00 ngày 21/10/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h00 ngày 20/10 đến 18h00 ngày 21/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.552
Tổng số ca xuất viện: 1.422
Tổng số ca đang điều trị: 116
Tổng số ca tử vong: 14.

16h20 ngày 21/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h20 ngày 21/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.552 (*):
+1 ca Chơn Thành (địa chỉ: Ấp 5, xã Minh Hưng, là F1 của ca bệnh ở Dầu Tiếng, Bình Dương).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 256, Phước Long 34, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 121, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 48, Đồng Phú 147, Bù Đăng 191, Bù Đốp 56, Phú Riềng 19, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).
(*) 2 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (thông báo dưới) là tái dương tính.

07h20 ngày 21/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 07h20 ngày 21/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.553:
+1 ca Phước Long (là tài xế từ TPHCM, test nhanh dương tính tại chốt kiểm soát dịch cổng chào Phước Bình);
+1 ca Bù Đăng (địa chỉ: xã Đắk Nhau, là F1, đã được cách ly trước đó);
+3 ca Đồng Xoài (từ Bình Dương đến, test nhanh dương tính tại chốt Tiến Hưng).
+2 ca tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 255, Phước Long 34, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 121(*), Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 48, Đồng Phú 147, Bù Đăng 191, Bù Đốp 56, Phú Riềng 19, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).
(*)Trong đó, 1 mẫu dương tính mới tại Đồng Xoài được Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm xét nghiệm RT-PCR ngày 20/10/2021. 

19h30 ngày 20/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h30 ngày 20/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.546:
+4 ca Phú Riềng (cùng địa chỉ: xã Phú Riềng, lấy mẫu sàng lọc cộng đồng vùng nguy cơ, tất cả đều test nhanh dương tính);
+2 ca Chơn Thành (1 ca địa chỉ: ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, là F1, được cách ly trước đó; 1 ca địa chỉ: Tổ 10/5, xã Minh Hưng, là F1).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 255, Phước Long 33, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 117, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 48, Đồng Phú 147, Bù Đăng 190, Bù Đốp 56, Phú Riềng 20, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

16h30 ngày 20/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 20/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.540:
+2 ca Đồng Xoài (đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, test nhanh dương tính).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 253, Phước Long 33, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 117, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 48, Đồng Phú 147, Bù Đăng 190, Bù Đốp 56, Phú Riềng 16, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

14h00 ngày 20/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 14h00 ngày 20/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.538:
+1 ca Chơn Thành (phụ xe từ Đồng Nai đến, test nhanh dương tính tại chốt Becamex Chơn Thành).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 253, Phước Long 33, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 115, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 48, Đồng Phú 147, Bù Đăng 190, Bù Đốp 56, Phú Riềng 16, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

06h30 ngày 20/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 06h30 ngày 20/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.537:
+3 ca Hớn Quản (2 ca về từ Bình Dương, 1 ca về từ TP. Hồ Chí Minh);
+1 ca Phú Riềng (về từ TP. Hồ Chí Minh);
+1 ca Bù Đốp (địa chỉ: xã Thiện Hưng, về từ vùng dịch).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 252, Phước Long 33, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 115, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 48, Đồng Phú 147, Bù Đăng 190, Bù Đốp 56, Phú Riềng 16, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

21h00 ngày 19/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h00 ngày 19/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.532:
+3 ca Chơn Thành (cùng địa chỉ: Khu phố 8, thị trấn Chơn Thành, đi về từ Tây Ninh, test nhanh dương tính).
+1 ca Đồng Xoài (là phụ xe từ TP.Hồ Chí Minh đến, test nhanh dương tính tại chốt Tiến Hưng);
+1 ca Bù Đốp (là tài xế Đồng Nai, test nhanh dương tính tại chốt Tân Thành).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 252, Phước Long 33, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 115, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 45, Đồng Phú 147, Bù Đăng 190, Bù Đốp 55, Phú Riềng 15, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

18h00 ngày 19/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h00 ngày 19/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.527:
+2 ca Hớn Quản (1 ca địa chỉ: Tổ 6, ấp An Hòa, xã Thanh An, về từ TP.Hồ Chí Minh; 1 ca chỉ: Tổ 10, ấp An Sơn, xã Thanh An, về từ Bình Dương).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 249, Phước Long 33, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 114, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 45, Đồng Phú 147, Bù Đăng 190, Bù Đốp 54, Phú Riềng 15, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

14h10 ngày 19/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 14h10 ngày 19/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.525:
+1 ca Bù Đăng (là phụ xe, làm việc tại công ty chuyên mút xốp Bình Dương, test nhanh dương tính tại chốt Phú Sơn).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 249, Phước Long 33, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 114, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 43, Đồng Phú 147, Bù Đăng 190, Bù Đốp 54, Phú Riềng 15, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

07h00 ngày 19/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 07h00 ngày 19/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.524:
+2 ca Bù Gia Mập (cùng địa chỉ: Thác Dài, xã Phú Văn, về từ Bình Dương);

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 249, Phước Long 33, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 114, Bù Gia Mập 59, Hớn Quản 43, Đồng Phú 147, Bù Đăng 189, Bù Đốp 54, Phú Riềng 15, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

21h15 ngày 18/10/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h15 ngày 18/10/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.522:
+1 ca Chơn Thành (là tài xế từ Bình Dương đến, test nhanh dương tính tại chốt kiểm soát).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 249, Phước Long 33, Lộc Ninh 109, Bình Long 22, Đồng Xoài 114, Bù Gia Mập 57, Hớn Quản 43, Đồng Phú 147, Bù Đăng 189, Bù Đốp 54, Phú Riềng 15, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 490 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 331; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 159).

04h00 ngày 14/8/2021

Số mẫu XN: 5.037 mẫu. Kết quả: ÂM TÍNH: 5.017 mẫu (09 mẫu F0 điều trị, 02 mẫu F0 sau điều trị); DƯƠNG TÍNH: 20 mẫu F0 điều trị.

*Cộng dồn mẫu XN trong ngày 13/8/2021 (Tính đến 4h00 ngày 14/8/2021): 6.135 mẫu
- ÂM TÍNH: 6.104 mẫu (23 mẫu F0 điều trị, 07 mẫu F0 sau điều trị).

- DƯƠNG TÍNH: 01 mẫu đơn, 29 mẫu F0 điều trị, 01 mẫu F0 sau điều trị

Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 294 trường hợp.

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau:

1. Chơn Thành 34, 2. Phước Long 22; Lộc Ninh 17; Bình Long 13; Đồng Xoài 35; Bù Gia Mập 47; Hớn Quản 35; Đồng Phú 58; Bù Đăng 17; Bù Đốp 11; Phú Riềng 05

2756/QĐ-UBND

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Công ty TNHH xe máy Hưng Phát (huyện Hớn Quản đợt 2)

Thời gian đăng: 25/10/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:6

2757/QĐ-UBND

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Công ty Cổ phần Mầm Non Tư thục Hoa Mai (huyện Chơn Thành đợt 12)

Thời gian đăng: 25/10/2021

lượt xem: 5 | lượt tải:3

2755/QĐ-UBND

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Công ty TNHH Sơn Hà Bình Phước (thị xã Phước Long đợt 5)

Thời gian đăng: 25/10/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:2

oa zalo ban chỉ đạo  

OAZLO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây