Tiếp tục triển khai dạy và học trực tuyến

Tiếp tục triển khai dạy và học trực tuyến

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tiếp tục tạm dừng đến trường đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên đến ngày 03/10/2021.

Xem tiếp...

1022
Tai nguyen hoc truc tuyen

Diễn biến dịch tễ

01h05 ngày 17/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 01h05 ngày 17/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.091:
+10 ca ở Chơn Thành (cùng địa chỉ: Tổ 8, ấp 3, thị trấn Chơn Thành, là F1 chùm ca bệnh Công ty gỗ Nhật Tiến, đang cách ly tại KCL Lương Thế Vinh);
+1 ca ở Đồng Phú (Ấp 5, Tân Hưng, là F1 của BN635577, đang cách ly tại  KCL MN Tân Lập);
+1 ca ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp.

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 207, Phước Long 27, Lộc Ninh 86, Bình Long 21, Đồng Xoài 90, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 117, Bù Đăng 162, Bù Đốp 42, Phú Riềng 12, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 235 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 78; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 157).

20h00 ngày 16/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 20h00 ngày 16/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.079:
+2 ca ở Chơn Thành (là tài xế Bình Dương, test nhanh dương tính tại chốt).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 197, Phước Long 27, Lộc Ninh 86, Bình Long 21, Đồng Xoài 90, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 116, Bù Đăng 162, Bù Đốp 42, Phú Riềng 12, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 234 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 78; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 156).

18h30 ngày 16/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h30 ngày 16/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.077:
+7 ca ở Bù Đăng (5 ca cùng địa chỉ Thôn 5; 1 ca ở Thôn 2, 1 ca ở Thôn 12, xã Minh Hưng, được cách ly trước đó).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 195, Phước Long 27, Lộc Ninh 86, Bình Long 21, Đồng Xoài 90, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 116, Bù Đăng 162, Bù Đốp 42, Phú Riềng 12, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 234 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 78; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 156).

13hh50 ngày 16/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h50 ngày 16/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.070:
+1 ca ở Đồng Phú (Tổ 7, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 195, Phước Long 27, Lộc Ninh 86, Bình Long 21, Đồng Xoài 90, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 116, Bù Đăng 155, Bù Đốp 42, Phú Riềng 12, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 234 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 78; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 156).

07h00 ngày 16/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 07h00 ngày 16/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.069:
+1 ca ở Phước Long (tài xế từ TPHCM, test nhanh dương tính).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 195, Phước Long 27, Lộc Ninh 86, Bình Long 21, Đồng Xoài 90, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 115, Bù Đăng 155, Bù Đốp 42, Phú Riềng 12, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 234 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 78; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 156).

06h30 ngày 16/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 06h30 ngày 16/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.068:
+1 ca ở Đồng Phú (Tổ 3, khu phố Tân Liên, Tân Phú);
+1 ca ở Bình Long (địa chỉ: Tổ 5, khu phố Phú Cường, An Lộc; là nhân viên y tế lấy mẫu tại Chốt kiểm dịch Quốc lộ 13 - cầu Tham Rớt).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 195, Phước Long 26, Lộc Ninh 86, Bình Long 21, Đồng Xoài 90, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 115, Bù Đăng 155, Bù Đốp 42, Phú Riềng 12, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 234 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 78; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 156).

01h20 ngày 16/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 01h20 ngày 16/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.066:
+1 ca ở Bù Đăng (địa chỉ: Thôn 5, Minh Hưng, được cách ly trước đó);
+7 ca ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp;
+13 ca ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức.

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 195, Phước Long 26, Lộc Ninh 86, Bình Long 20, Đồng Xoài 90, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 114, Bù Đăng 154, Bù Đốp 42, Phú Riềng 12, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 234 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 78; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 156).

21h50 ngày 15/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h50 ngày 15/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.045:
+1 ca ở Chơn Thành (địa chỉ: Xưởng A Thiềng, ấp 3, thị trấn Chơn Thành, tiếp xúc chùm ca mắc xưởng A Thiềng);
+1 ca ở Phú Riềng (tài xế chở hàng tuyến TPHCM, test nhanh dương tính tại chốt kiểm soát dịch Phú Riềng, Thuận Lợi).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 195, Phước Long 26, Lộc Ninh 86, Bình Long 20, Đồng Xoài 90, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 112, Bù Đăng 154, Bù Đốp 42, Phú Riềng 12, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 214 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 65; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 149).

19h50 ngày 15/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h50 ngày 15/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.043:
+3 ca ở Bù Đăng (1 ca ở Thôn 2, Minh Hưng, đang cách ly tập trung và 2 ca còn lại đều là F1 trong khu cách ly).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 194, Phước Long 26, Lộc Ninh 86, Bình Long 20, Đồng Xoài 90, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 112, Bù Đăng 154, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 214 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 65; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 149).

16h20 ngày 15/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h20 ngày 15/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.040:
+4 ca ở Bù Đăng (liên quan đến chùm ca bệnh tại Tiểu khu 321, 319 Đăng Hà, đã cách ly trước đó);
+2 ca ở Đồng Xoài (tài xế ở Bình Dương, test nhanh dương tính tại chốt);
+2 ca ở Đồng Phú (tổ 3, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú);
+5 ca ở Bình Long (xã Thanh Lương);
+1 ca ở Phước Long (tài xế ở Bình Dương, test nhanh dương tính tại chốt).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 194, Phước Long 26, Lộc Ninh 86, Bình Long 20, Đồng Xoài 90, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 114, Bù Đăng 151, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 214 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 65; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 149).


04h00 ngày 15/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 04h00 ngày 15/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.026:
+2 ca ở Chơn Thành
+3 ca ở Đồng Phú
+2 ca ở Bù Đăng

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 195, Phước Long 25, Lộc Ninh 86, Bình Long 15, Đồng Xoài 88, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 112, Bù Đăng 147, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 214 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 65; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 149).

23h50 ngày 14/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 23h50 ngày 14/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.020:
+1 ca ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp;
+1 ca ở Đồng Phú (địa chỉ: Trung Tâm Y tế Đồng Phú);
+1 ca ở Chơn Thành (địa chỉ: Tổ 8, ấp 3, thị trấn Chơn Thành, đang cách ly tại Khu điều trị Trung tâm Y tế huyện);
+2 ca ở Lộc Ninh (1 ca địa chỉ: Ấp K54, Lộc Thiện; 1 ca từ Bình Dương lên Lộc Ninh bỏ mối rau quả, test dương tính tại chốt).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 193, Phước Long 25, Lộc Ninh 86, Bình Long 15, Đồng Xoài 87, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 109, Bù Đăng 145, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 214 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 65; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 149).

18h00 ngày 14/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h00 ngày 14/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.015:
+1 ca ở Lộc Ninh (Tổ 5, ấp 11A, xã Lộc thiện).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 192, Phước Long 25, Lộc Ninh 84, Bình Long 15, Đồng Xoài 87, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 108, Bù Đăng 145, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 213 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 65; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 148).

12h45 ngày 14/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 12h45 ngày 14/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.014:
+4 ca ở Bù Đăng (2 ca ở Đăng Hà, 2 ca ở Minh Hưng; liên quan đến chùm ca bệnh ở Đăng Hà, Minh Hưng)

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 192, Phước Long 25, Lộc Ninh 83, Bình Long 15, Đồng Xoài 87, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 108, Bù Đăng 145, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 213 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 65; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 148).

09h55 ngày 14/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 09h55 ngày 14/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.010:
+6 ca ở Đồng Phú (Khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 192, Phước Long 25, Lộc Ninh 83, Bình Long 15, Đồng Xoài 87, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 108, Bù Đăng 141, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 213 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 65; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 148).

07h00 ngày 14/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 07h00 ngày 14/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.004:
+4 ca ở Đồng Phú (Ấp Chợ, xã Tân Tiến, sàng lọc trong khu phong tỏa).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 192, Phước Long 25, Lộc Ninh 83, Bình Long 15, Đồng Xoài 87, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 102, Bù Đăng 141, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 213 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 65; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 148).

04h00 ngày 14/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 04h00 ngày 14/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 1.000:
+7 ca ở Lộc Ninh (cùng địa chỉ: Tân Bình 2, Lộc Thành)

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 192, Phước Long 25, Lộc Ninh 83, Bình Long 15, Đồng Xoài 87, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 98, Bù Đăng 141, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 213 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 65; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 148).

01h00 ngày 14/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 01h00 ngày 14/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 993:
+9 ca ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức;
+1 ca ở Bù Đăng (thôn 5 Nghĩa Trung, trong khu cách ly);
+1 ca ở Phước Long (địa chỉ: TPHCM, được cách ly trước đó);
+1 ca ở Lộc Ninh (ấp 3, Lộc An, liên quan chùm ca dương tính tại Măng Cải, Lộc Thiện);
+1 ca ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp;
+1 ca ở Chơn Thành (địa chỉ: Công ty DongWha, tiếp xúc với chùm ca bệnh Công ty gỗ Dongwha).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 192, Phước Long 25, Lộc Ninh 76, Bình Long 15, Đồng Xoài 87, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 98, Bù Đăng 141, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 213 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 65; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 148).

20h00 ngày 13/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 20h00 ngày 13/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 979:
+1 ca ở Bù Đăng (thôn 5 Nghĩa Trung);
+4 ca ở Trung tâm BTXH Bình Đức (Bù Gia Mập).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 191, Phước Long 24, Lộc Ninh 75, Bình Long 15, Đồng Xoài 87, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 98, Bù Đăng 140, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 203 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 56; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 147).

17h00 ngày 13/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 17h00 ngày 13/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 974:
+3 ca ở Chơn Thành (tài xế từ TPHCM, Bình Dương, test nhanh dương tính);
+12 ca ở Lộc Ninh (9 ca cùng địa chỉ: Tổ 5 Măng Cải, Lộc Thiện; 3 ca cùng địa chỉ: Ấp 11B, Lộc Thiện).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 191, Phước Long 24, Lộc Ninh 75, Bình Long 15, Đồng Xoài 87, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 98, Bù Đăng 139, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 199 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 52; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 147).

08h20 ngày 13/9/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 08h20 ngày 13/9/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 958:
+1 ca ở Lộc Ninh (địa chỉ: TPHCM, chở hàng từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Lộc Ninh, test dương tính tại chốt Cần Lê);

+1 ca ở Bù Đốp (địa chỉ: Ấp 7, Thanh Hòa);
+12 ca ở Bù Đăng (6 ca cùng địa chỉ xã Thống Nhất; 3 ca cùng địa chỉ Thôn 5 Nghĩa Trung; 1 ca Thôn 4 Đăng Hà; 1 ca Tiểu khu 312 Đăng Hà, đang cách ly tại Trường PTDT nội trú-THCS-THPT Điểu Ong; 1 ca Thôn 5 Bom Bo, về từ TPHCM, đang cách ly tại Trường Tiểu học Bom Bo, xã Bom Bo).

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau: Chơn Thành 188, Phước Long 24, Lộc Ninh 63, Bình Long 15, Đồng Xoài 87, Bù Gia Mập 52, Hớn Quản 40, Đồng Phú 98, Bù Đăng 139, Bù Đốp 42, Phú Riềng 11, Đơn vị ngoài tỉnh đóng trên địa bàn tỉnh: 199 (Trung tâm BTXH Bình Đức, Bù Gia Mập: 52; Trung tâm BTXH Tân Hiệp, Hớn Quản: 147).

04h00 ngày 14/8/2021

Số mẫu XN: 5.037 mẫu. Kết quả: ÂM TÍNH: 5.017 mẫu (09 mẫu F0 điều trị, 02 mẫu F0 sau điều trị); DƯƠNG TÍNH: 20 mẫu F0 điều trị.

*Cộng dồn mẫu XN trong ngày 13/8/2021 (Tính đến 4h00 ngày 14/8/2021): 6.135 mẫu
- ÂM TÍNH: 6.104 mẫu (23 mẫu F0 điều trị, 07 mẫu F0 sau điều trị).

- DƯƠNG TÍNH: 01 mẫu đơn, 29 mẫu F0 điều trị, 01 mẫu F0 sau điều trị

Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 294 trường hợp.

Số ca bệnh phân bố theo địa phương như sau:

1. Chơn Thành 34, 2. Phước Long 22; Lộc Ninh 17; Bình Long 13; Đồng Xoài 35; Bù Gia Mập 47; Hớn Quản 35; Đồng Phú 58; Bù Đăng 17; Bù Đốp 11; Phú Riềng 05

3140/UBND-KGVX

Chấp thuận tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer

Thời gian đăng: 16/09/2021

lượt xem: 72 | lượt tải:59

3139/UBND-KT

Bố trí kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho lái xe, phụ xe

Thời gian đăng: 16/09/2021

lượt xem: 47 | lượt tải:38

4174/KH-VPTTTC

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 Astra Zeneca mũi 1 đợt 11 năm 2021

Thời gian đăng: 16/09/2021

lượt xem: 80 | lượt tải:58

oa zalo ban chỉ đạo  

OAZLO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây